Udvalgsinfo

HTM udvalget mødes som udgangspunkt næstsidste lørdag i november og ellers udføres udvalgsarbejdet via digitale møder/chats.

Punkter til dagsordenen til udvalgsmødet i november kan sendes til hama@dkk.dk


Der afholdes dommermøde den første lørdag i februar fra kl. 10 – 16.
Hvis det er muligt, af holdes mødet i DKKs bygning i Solrød.