De 3 kategorier og deres kriterier, del 2 – Udførelse og præcision

Dette er 2. del i serien om de 3 bedømmelses-kategorier og hvilke kriterier dommerne kigger på, når de vurderer dem. Første del findes her!

DSC_0041

Når vi snakker indhold og sværhedsgrad (som vi gjorde i første artikel), så taler vi om alle de dele af programmet, som handleren typisk ville have tænkt over og planlagt hjemmefra – det var emner som udnyttelse af ring, udnyttelse af rekvisitter og koreografiens indhold.

Nu snakker vi om udførelse og præcision og for at have en nem huskeregel, kan man sige, at det er det, der sker på selve dagen, når man kommer ind i ringen. Man kan have planlagt det flotteste program, men det, der kommer til udtryk, når du går i ringen på dagen, det er udførelsen. Det er alle de ting, som du ikke kunne have forudset ville ske – eller ikke ske – når I kom i ringen.

Allerede i første artikel talte vi om, hvordan visse emner sommetider påvirker pointgivningen i alle 3 kategorier – f.eks. er signaler mellem handler og hund noget, der kan påvirke både udførelse, sværhedsgrad og fortolkning. Men når vi taler udførelse, så er det lidt mere kompliceret end som så, for det siger sig selv, at en fejl kun skal straffes en gang og derfor ikke bør trække ned i mere end en kategori.

Har man imidlertid en dårlig udførelse, så kan det påvirke alle 3 kategorier – ikke fordi samme fejl trækker flere gange, men fordi udførelsen påvirker hele ekvipagens performance.

Man kan have koreograferet det sværeste program i verden med alt det indhold, som man kan komme i tanke om, men hvis ikke hunden udfører øvelserne på dagen, så kan dommerne ikke give ‘credit’ for det. Dommeren kan jo ikke vide hvad du havde tænkt dig, at der skulle ske. Dommeren kan kun bedømme det de ser, så hvis ikke udførelsen er i orden, så vil du blive trukket i ‘udførelse og præcision’, men du vil måske også opleve, at du får dårligere points i ‘sværhedsgrad og indhold’ end du havde forventet – simpelthen fordi dommeren ikke får set det indhold, som du havde tænkt dig at vise. Og i ‘musik og fortolkning’ fordi timingen ryger, når udførelsen går i kludder.

Så selv om fejl inden for denne kategori kun straffes en gang, så gennemsyrer udførelsen hele din performance.

DSC_0005

Når dommerne vurderer din udførelse og præcision, så kigger de på flg. kriterier

Samarbejde mellem hund og fører – At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst.
Det siger sig selv, at det trækker ned, hvis det er tydeligt for dommerne, at hunden ikke er lydhør over for handlerens signaler, men det er helt bevist, at det i dette kriterium er beskrevet, således at det går  begge veje. Hunden skal være opmærksom på handlerens signaler og kommandoer, men handleren skal også være opmærksom på hundens. Og hvad betyder det så?

Jo, at hunden skal være opmærksom og lydhør over for handlerens signaler betyder, at det regnes som en fejl og trækker ned, hvis dommerne kan se, at handleren har en forventning om, at hunden burde gøre noget, som den ikke gør. Hvis dommeren kan se, at hunden bare står stille, mens handleren arbejder ihærdigt, for at få den i gang eller hvis handleren har tydelige håndsignaler, som hunden ikke reagerer på.

Det kan også trække ned, hvis handleren har overvældende verbale signaler. Hvis handleren råber eller er meget højlydt, må dommerne konstatere, at hunden nok ikke ville reagere, hvis signalerne var mindre voldsomme. Dermed kan dommerne konkludere, at hunden ikke er lydhør – fordi en lydhør hund, har ikke brug for overvældende signaler.

Det kan ikke umiddelbart regnes som en fejl, hvis dommerne tydeligt hører handleren beordre hunden i en dæk og hunden ikke lægger sig. Dommerne kan ikke vide hvad ‘dæk’ betyder for din hund. Det kunne være, at du havde lært din hund at stå stille på kommandoen ‘dæk’ eller at det for netop din hund blot betød, at den skulle sætte farten lidt ned. Dommerne ved ikke hvad dine kommandoer betyder og derfor kan de ikke vurderer om hunden reagerer korrekt på dem, MEN hvis du siger ‘dæk’ 3 gange og hunden rent faktisk lægger sig ned den 3. gang, så kan dommerne godt konkludere, at den ikke tog kommandoen de 2 første gange og det regnes som en fejl.

Der står også, at handleren skal være opmærksom og lydhør over for hundens signaler. Det betyder, at dommerne er beviste om, at hunden hele tiden sender signaler til omverdenen og dem skal handleren være opmærksom på og reagerer på. Det kan f.eks. være helt i orden, at hunden sender dæmpende signaler. Det er svært at undgå, når man sætter den i en så fremmedartet situation, men gør den det, så vil dommerne også gerne se, at handleren tager hensyn til det. Hvis en hund f.eks. virker overvældet af situationen, kunne handleren lægge en dæmper på sin egen performance, for at støtte hunden.

Det kunne også være, at hunden tydeligvis har svært ved at fastholde en ensartet heelwork position og bliver meget flagrende. I dette tilfælde vil det ikke give mening, at handleren selv danser løs i sin egen performance – handleren må først sikre, at hunden er sikker på og tryg ved sin opgave og derefter kan handleren ‘give los’ og kaste sig ud i sin egen optræden. Det vil altså regnes som en større fejl, at hunden har flagrende positioner, hvis handleren samtidig har meget travlt med sin egen performance, end hvis handleren tilpasser sin egen optræden efter hunden og støtter den.

Det samme kunne være tilfældet i freestyle, hvor hunden også kunne have meget svært ved at udføre en sekvens – dette vil regnes som en større fejl, hvis handleren ikke er opmærksom på hundens behov og bare selv danser videre end hvis handleren får lidt ro på og får hjulpet hunden igennem.

Hund og handler skal være opmærksomme på hinanden – det betyder naturligvis, at hunden ikke bør snuse rundt i ringen, stikke af eller i øvrigt være opmærksom på omgivelserne. Selv når hunde og handler arbejder uden øjenkontakt, skal de være fokuserede på hinanden. Vi bør overvære et samarbejde/teamwork mellem hund og handler, når vi ser en ekvipage optræde i ringen og alt hvad der kunne tyde på, at dette team-work ikke er tilstede, vil blive betragtet som en fejl.

Renate med Beans

Udførelse af program – At programmet udføres flydende, uden stop og fejl, samt at hund/fører er sikker i programmet. At øvelserne udføres præcist.
Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der på et eller andet tidspunkt har oplevet, at stoppe op midt i en performance, stå helt stille og blot stirre ud i luften… Klappen er gået ned og jeg har ingen ide om hvad vores næste trick er…. Det er en fejl! Går klappen ned, er det handlerens ansvar, at komme videre og om nødvendigt improvisere, så der ikke opstår et stop i programmet. 

Men fejl inden for dette felt kan også være langt mindre dramatiske. Et stop i programmet kan blot være, at handleren mister orienteringen et øjeblik og må stoppe op og finde ud af i hvilken retning rekvisitten befinder sig. Eller at handleren taber en sko og lige skal have den samlet op. Det kan også være, at hunden er længe om at tage en kommando og derfor kommer jeres optræden til at stå stille eller virke afbrudt.

Da dommerne jo ikke ved hvad det er meningen, at hunden skal gøre, må fejl vurderes på en anden måde end f.eks. i lydighed, hvor øvelserne er meget klart beskrevet og hvor alle afvigelser fra beskrivelsen kan regnes som fejl. Eller i agility, hvor det er klart for enhver om hunden river en pind ned eller ej.

Når en freestyle dommer vurderer om øvelserne er præcise og uden fejl, så kigger dommeren på hvordan øvelserne gennemføres. Ser det stil-rent og sikkert ud?

Hvis hunden f.eks. går på bagben, vil d0mmeren holde øje med om den kommer op i første forsøg og om den bibeholder balancen i positionen. Det vil altså regnes som en fejl, hvis hunden mister balancen, går ned på fire ben for derefter igen at rejse sig op på bagben.
(Har du planlagt, at den skal gå op og ned – måske i takt til musikken, så er det dit ansvar at sikre, at det ikke kommer til at se ud som om, at hunden ‘falder ned’ pga. dårlig balance, men at det er et planlagt og trænet trick.)

Det behøver ikke handle om balance – det kan også være at hunden skal udføre en anden øvelse gennem f.eks. twiste på toppen af en rekvisit og hopper ned halvvejs, for derefter at hoppe op igen og gennemføre øvelsen.

Eller hvis hunden skal samle en rekvisit op, så vil dommeren holde øje med om det er en ‘ren’ opsamling eller om hunden taber rekvisitten og tager fat igen. Eller hvis hunden går rundt om en rekvisit og vælter rekvisitten, så vil det regnes som en fejl.

Dommeren ser altså på hvad hunden gør og vurderer om det ser nydeligt og ordenligt ud og gør det ikke det, vil det regnes som en fejl.

Hvis hunden i et program skal ‘optræde’ som om den er ‘uartig’ eller ‘ulydig’, så er det handlerens ansvar, at det er tydeligt for dommeren, at hunden gør det, som den bliver bedt om og at det er med vilje, at den fremstår som ‘uartig’. Dette må handleren gøre ved hjælp af sin mimik eller hvilke dramatiske redskaber, der ellers er til stede i forhold til egen performance. Det er aldrig dommerens ansvar, hvis dette ikke fremgår tydeligt.

Og det er vigtigt at bemærke, at der i teksten både står hund og fører. Både hund og fører skal være sikker i programmet og udføre det præcist. Det vil sige, at det også er en fejl  hvis handleren snubler. Hund og handler er fælles om deres performance og man kan ikke forvente at få top-points, hvis man selv ‘har været ned og bide i græsset’.

14054531_10154350512448847_2087643211346841728_o

I HTM er det lidt lettere at definere hvad en fejl er end i freestyle, hovedsageligt fordi heelwork positionerne er klarere beskrevet. Jo tydeligere beskrivelser der er for en øvelse, jo lettere er det at se, om noget afviger fra beskrivelsen.

Heelwork positionerne er i reglerne beskrevet som følger:

 1. Hunden går på handlerens venstre side med højre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i samme retning.
 2. Hunden går foran handleren med højre side mod handleren og højre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at hunden kan have sine fødder mellem handlerens fødder, så hund og handler ikke går i vejen for hinanden.
 3. Hunden går på handlerens højre side med højre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i hver sin retning.
 4. Hunden går bagved handleren med højre side mod handleren og højre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at positionen matcher positionen beskrevet i punkt 2.
 5. Hunden går på handlerens højre side med venstre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i samme retning.
 6. Hunden går foran handleren med venstre side mod handleren og venstre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at hunden kan have sine fødder mellem handlerens fødder, så hund og handler ikke går i vejen for hinanden.
 7. Hunden går på handlerens venstre side med venstre skulder ud for handlerens venstre ben. Hunden er parallel med handleren og ligeudrettet. Hund og handler har ansigtet vendt i hver sin retning.
 8. Hunden går bagved handleren med venstre side mod handleren og venstre skulder ud for handlerens højre ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Det accepteres, hvis hundens skulder er en lille smule længere tilbage end det kræves for at have direkte kontakt mellem hundens skulder og handlerens ben, således at positionen matcher positionen beskrevet i punkt 6.
 9. Hunden går mellem handlerens ben med skulderen ud for handlerens ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Hund og handler har ansigtet i samme retning.
 10. Hunden går mellem handlerens ben med skulderen ud for handlerens ben. Hunden er ligeudrettet og parallel med handleren. Hund og handler har ansigtet i hver sin retning.

Desuden står der i bedømmelses-kriteriet for ‘udførelse og præcision’:
I HTM, at hunden er balanceret og ikke læner sig op ad føreren, at den ikke har løse og flagrende positioner samt at afstanden til føreren er ensartet i alle positioner.

Alt dette, og i særlig grad det understregede, beskriver hvordan heelwork skal udføres, for at være udført korrekt og uden fejl.

Hunden skal være parallel med handleren – dvs. at den ikke må have måsen inde bag handleren eller hovedet inde foran handleren. Den skal være ligeudrettet, så den må heller ikke forme sig som en banan rundt om handlerens ben.

Der er klare beskrivelser for hvor hundens skulder skal være i forhold til handleren og i hvilke situationer det kan tillades, at hunden er lidt længere tilbage – fordi hund og handler heller ikke må gå i vejen for hinanden.

Desuden er det beskrevet, at hunden ikke må læne sig op ad handleren. Den skal have samme afstand til handleren i alle positioner og denne afstand må ikke være så tæt, at hunden kommer til at læne sig op ad handleren, men de må heller ikke være så løse, at det kommer til at se flagrende ud. Hunden skal være i balance og kunne holde sin position uden at ‘hænge’ på handleren.

Disse forholdsvis klare beskrivelser af hvordan heelwork skal se ud, gør det også ret let at vurdere, hvornår det IKKE ser sådan ud og når det er tilfældet, så regnes det for en fejl og vil trække ned i udførelsen.

14054460_10154350514748847_5522904050376293156_o

Show quality / helheds indtryk – At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At ekvipagen får programmet til at se let ud.
Dog Dancing er en performance-sport. Der er ret eksakte dommer-kriterier, som man skal leve op til, for at klare sig godt til konkurrencer, men det er først og fremmest underholdning og show. Det skal være underholdende eller bevægende – eller på en eller anden måde få publikum til at føle. Det skal kort og godt have show quality.

Alt det ovenstående, med flow og sikkerhed i programmet, er selvfølgelig med til at bidrage til programmets show quality. Et rodet eller afbrudt program er bare ikke så spændende at se på, men der er mere i det end bare det…

Man kan øge sin show quality ved at turde at se op – at se publikum eller dommere i øjnene. Konkurrence- eller opvisningsringen er simpelthen det dårligste sted i verden at gemme sig, så lad være med at prøve 😉
Kig op – mød dit publikum og dine dommere og nyd jeres tid i ringen.

Når du som handler selv performer, så tro på det. En handler, der selv synes at egen performance er lidt pinlig, får ofte også publikum til at føle sig lidt akavede. Det bliver lidt ubehageligt, at se på nogen, der føler sig ilde til mode med den rolle, de har påtaget sig. Så gå all in – tro på det og nyd det. Dermed får du typisk også publikum og dommere med. (Ovenstående vil også påvirke din fortolkning, men det kommer vi tilbage til, når vi skal tale om musik og fortolkning)

Hvis hunden gø’r, kan det forstyrre programmets show quality. Hvis musikken ikke kan overdøve hunden, så publikum får lov til at opleve den magi det er, når musik og bevægelser går op i en større helhed, så ødelægger det oplevelsen og det er en fejl.

Gøen kan være et symptom på frustration eller stress og i så fald handler det ikke blot om, at det påvirker programmets show quality, men også om, at ekvipagen ikke får programmet til at se let ud. Og det er som tidligere nævnt også en fejl.

I Danmark kan man miste op til 1 point, hvis hunden gø’r vedvarende gennem hele programmet eller gennem størstedelen af programmet. Hvis hunden kun gø’r i enkelte tricks, bør det ikke trække ned. Hvis dommeren trækker for gøen, har vedkommende pligt til at skrive som dommerkommentar, hvor meget der er blevet trukket.

Da vi talte om sværhedsgrad, talte vi både om, at der ikke må være for meget freestyle i et HTM program og omvendt. Vi talte om, at man når sværhedsgraden bedømmes, ikke får points for den freestyle du laver i et HTM program eller for det HTM du laver i et freestyle program. Det er stadig korrekt, men derfor kan det godt give mening, at lægge en sekvens freestyle ind i et HTM program alligevel eller en sekvens HTM i et freestyle program. Hvis det kan øge programmets WOW faktor, kan det bidrage til en større show quality og det kan du få points for.

Vi talte også om, at kropskommandoer som sådan ikke er en fejl, når vi taler om sværhedsgrad, men når vi taler show quality vil det give god mening, at hunden kan udføre sine øvelser på verbal kommando, fordi det frigiver ressourcer hos handleren, således at denne også kan bidrage til WOW effekten via sin egen performance.

Tine Leo

At handlerens fremtræden er passende.
Dog Dancing i alle sine former (HTM, freestyle eller færdighedsprøver) skal være egnede til et familie-publikum. Hr. og Fru. Jensen skal kunne tage sine børn/børnebørn med ind til en HTM konkurrence og opleve at det var god underholdning.

Derfor så tænk over at dit kostume er tækkeligt og at din fremtræden ikke virker anstødelig. Lad være med at forsøge at skubbe grænserne på dette område. Det er ikke det sporten går ud på og du risikere både at miste point på, at jeres optræden ikke er passende og på at du tager fokus fra hunden (sværhedsgrad).

Husk at dette er en hundesport – ikke en natklub… 😉

Ella

Forskel på de 3 klasser
Hvor der, når vi taler sværhedsgrad, er stor forskel på forventningerne i de forskellige klasser (1, 2 og 3), så er der langt mindre forskel, når vi taler udførelse.

Vi skruer så at sige på kravene i klasserne gennem sværhedsgraden og dermed kan vi opretholde nogenlunde samme niveau i udførelsen. Det skal forstås på den måde, at jo lettere et program er, jo lettere vil det også være for ekvipagen at udføre det. Så når vi stiller lavere krav til indholdet og sværhedsgrad til en kl. 1 hund, så kan vi godt samtidig forlange, at den udføre det pænt og præcist.

Men når det er sagt, så er der forskel på klasserne.

En dommer vil ikke forvente samme show quality fra en ekvipage i kl. 1 eller 2, som fra en ekvipage i kl. 3. Det er både forståeligt og acceptabelt, at en kl. 1 (og til dels også kl. 2) handler er lidt genert og måske også har brug for at fastholde hundens opmærksomhed gennem øjenkontakt. Det kan være meget svært at tage blikket fra hunden og kigge op og det er helt i orden i de lavere klasser.
(Et lille trænings-fif fra mine tidlige år i sporten. Jeg var ret genert og havde svært ved at kigge op, så jeg tog konsekvensen af det og koreograferede sekvenser ind i programmet, hvor jeg vidste, at jeg kunne tage øjnene fra hunden uden at risikerer, at den stak af og i disse sekvenser trænede jeg mig selv til at kigge op og smile. Det var lige så indøvet, som hvor mine rekvisitter skulle stå og hvordan mine fødder skulle flytte sig. Jeg har stadig, den dag i dag, øvelser, som jeg ikke kan udføre uden samtidig at kigge op og smile stort – det er simpelthen så indøvet, at det sidder på rygradden, at det er det mit ansigt gør, når jeg laver de øvelser).

En HTM og freestyle hund er under uddannelse hele livet. Tricks og heelwork positioner vil blive skarpere gennem træning og erfaring. Det betyder ikke blot, at hunden kan tackle sværere kombinationer, men også at de øvelser der udføres igennem programmet vil blive mere præcise i takt med, at hunden udvikler sig. Dette ved dommerne godt og de vil tillade mere ‘uro’ i udførelsen af tricks og heelwork i kl. 1 end i kl. 3.

Ligeledes vil en dommer i kl. 1 (og til dels 2) være mere tolerant over for kommandoer, der skal gentages før hunden reagerer, ligesom at det i de lavere klasser vil blive accepteret, at hunden mister focus på opgaven en gang i mellem. Det er helt naturligt, at en mindre rutineret hund i de lavere klasser, er mere udfordret af konkurrence-situationen og miljøet, end de mere garvede kl. 3 hunde. Det tager dommerne højde for.

I kl. 3 har dommerne en forventning om, at hunden kan koncentrere sig om sit program i de 4 minutter det tager, at gennemføre en koreografi.

Lise Sørensen

Sværhedsgrad kontra udførelse – og omvendt
Der er typisk en omvendt sammenhæng mellem de points en ekvipage får i udførelse og i sværhedsgrad. Får den lav i den ene, vil den ofte få høj i den anden.

Det skal forstås på den måde, at hvis man får lave points i sværhedsgrad, så er det typisk fordi man har et program, der er lige i underkanten i forhold til den sværhedsgrad, der forventes i klassen. Dermed vil der også være en vi sandsynlighed for, at man gennemføre det forholdsvis lette program godt og får en høj score på udførelse.

Ligeledes, kan man sætte sin sværhedsgrad højt og dermed få gode points på sværhedsgrad, men så halter udførelsen måske og man får en lav score der.

Eller som nævnt i begyndelsen – måske påvirker udførelsen også sværhedsgraden, så dommerne rent faktisk ikke kan se hvad der skulle ske og dermed får man lave karakterer for både sværhedsgrad og udførelse.

Kunsten er at træne hunden og sig selv til at kunne lave et svært program og udføre det pænt, så man kan få gode points i begge sektioner. Når man kan det, så vil man være godt på vej til en stor karriere inden for HTM og Freestyle.

©Emmy Marie Simonsen, 17.10.16

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 svar til De 3 kategorier og deres kriterier, del 2 – Udførelse og præcision

 1. Pingback: De 3 kategorier og deres kriterier, del 3 – Musik og fortolkning | dogdancing.dk

 2. Pingback: 2 meters reglen | dogdancing.dk

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s